Vi viser til Regjeringens reiseråd hvor de:

  "Fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige". Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/)

Med dette som begrunnelse så regner vi med at deres forsikring vil dekke kostnadene til opphold bestilt hos oss til og med 14. april.

Vi viser til informasjon på Europeiske reiseforsikring sine nettsider:

"Et svært stort antall av våre kunder er berørt av koronapandemien. Reiseforsikringen dekker avbestillinger og hjemreise i tråd med myndighetenes reiseråd. Men for at vi skal klare å hjelpe alle, ber vi om at bare dere som har planlagt avreise de nærmeste ti dagene, melder inn krav. Alle skal få den hjelpen de har krav på, men på grunn av den enorme pågangen, må vi prioritere.

Reiseforsikringen dekker utgifter som ikke refunderes av flyselskaper, reisearrangører, hotell e.l."  (https://www.europeiske.no/privat)

 

Dersom dere har spørsmål så kontakt oss gjerne på mail, slik at vi kan finne frem bookingen det gjelder og ta spørsmålene fra våre gjester og reisende i rekkefølge etter avreisedato osv.

Med ønske om en symptomfri koronatid for dere og deres nærmeste!